project: Restauratie buitenplaats Vredenoord, Rijswijk.In Rijswijk hebben wij het park van historische buitenplaats Vredenoord volledig gerestaureerd. De buitenplaats Vredenoord is ontstaan in de 17e eeuw en was in de loop der jaren in verval geraakt. De huidige eigenaar heeft besloten om de buitenplaats volledig in ere te herstellen. Na de restauratie van de gebouwen op de buitenplaats zijn wij benaderd om het park te restaureren. de werkzaamheden omvatte: - Het dunnen van de bospercelen. Er was sprake van veel zaailingen (es/esdoorn) die het park overwoekerden. - Het maken van een walbeschoeiing (800m.). De walbeschoeiing steekt ongeveer 5cm. boven het water oppervlakte uit zodat de taluds mooi doorlopen tot bijna op waterniveau. - Het plaatsen van een nieuwe overstort. Het water loopt over de volledige breedte van de overstort. - Het verplanten van enkele bomen. - De aanleg van 1800m. wandelpad. De paden hebben een verharding van puingranulaat en een toplaag van brekerzand. De paden het dichtste bij het water hebben wij voorzien van een opsluiting van staalband. - Het plaatsen van een boogbrug. - Het uitvoeren van onderhoudssnoei van de monumentale bomen in het park.

Foto's

Projecten    

Contact
Portengen groen


CTL Ch. Portengen