project: Verwijderen van beuk met behulp van telescoop kraanOp Buitenplaats Djoerang in Zoelen hebben wij in samenwerking met E. Lubbers boomverzorging een beuk verwijderd In de beuk werd een aantasting van honingzwam geconstanteerd. Aangezien de boom vlak naast het monumentale pand stond was de gevaarzetting hoog en een snelle velling vereist. Wij hebben ervoor gekozen om een telescoopkraan in te zetten omdat de boom niet in de tuin geveld kon worden. In de tuin hebben wij een toegangsweg van rijplaten aangelegd en draglineschotten neergelegd zodat de kraan zonder schade kon naderen en afstempellen. Daarna is de boom deel voor deel verwijderd.

Foto's

Projecten    

Contact
Portengen groen


CTL Ch. Portengen